บริษัท เวล บาลานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ดำเนินกิจการ โดย ดร.ประสงค์ โพธิ์สุวรรณ์ กรรมการบริหารและผู้มีอำนาจลงนาม จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)
บริษัท เวล บาลานซ์ จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับก๊าซในห้องแล๊บ, ก๊าซพิเศษ และอุปกรณ์ที่ใช้กับงานก๊าซทุกประเภท พร้อมให้คำปรึกษาในการออกแบบ และติดตั้งท่อลำเลียงก๊าซ พร้อมทั้งบริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงระบบ สินค้าของบริษัทมีจำหน่ายและบริการดังนี้
– Mixed Gases สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กับก๊าซ Oxygen , Argon และ Nitrogen
– Regulators (อุปกรณ์ปรับความดัน), Flashback Arrestors (อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ)
– บริการตรวจเช็ค Regulators และให้คำปรึกษาการใช้งานของ Regulators
– รับออกแบบและติดตั้ง Line Gas โรงงานอุตสาหกรรม
– บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงระบบ Line Gas โดยทีมงาน Specialist ที่คอยให้คำแนะนำ
และให้คำปรึกษา